Human Life | Fuji Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Life | Fuji Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Life

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Fuji Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Human Life, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hokkaido  / Tư lập

藤女子大学 | Fuji Women's University

  • Human Life

Human Life

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 001-0016
Địa chỉ liên hệ Kitaku Kita 16 Nishi 2, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 011-736-5959

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học