Nursing | Mie Prefectural College of Nursing(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Mie Prefectural College of Nursing(Cao học) | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Mie Prefectural College of Nursing, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Mie  / Công lập

三重県立看護大学 | Mie Prefectural College of Nursing

  • Nursing

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 514-0116
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Yumegaoka, Tsu-shi, Mie
Bộ phận liên hệ Educational Affairs and Student Office
Điện thoại 059-233-5602
Fax 059-233-5666
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 05 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học