Management | Fukuyama Heisei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management | Fukuyama Heisei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Fukuyama Heisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các ManagementhoặcWellbeing SciencehoặcNursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Tư lập

福山平成大学 | Fukuyama Heisei University

Management

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 720-0001
Địa chỉ liên hệ 117-1 Shoto Kami-iwanari, Miyuki-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0849-72-5001
Fax 0849-72-7771
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 12 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học