Health and Social Welfare Science | Nishikyushu University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health and Social Welfare Science | Nishikyushu University(Cao học) | JPSS, t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health and Social Welfare Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nishikyushu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Health and Social Welfare Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Saga  / Tư lập

西九州大学 | Nishikyushu University

  • Health and Social Welfare Sci...

Health and Social Welfare Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 842-8585
Địa chỉ liên hệ 4490-9 Aza-Hirayama, Oaza-Osaki, Kansai-machi, Saga
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0952-52-4191
Fax 0952-52-4194
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 12 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học