Law | Okinawa International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law | Okinawa International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okinawa International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Regional CulturehoặcRegional Business and EconomicshoặcLaw, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okinawa  / Tư lập

沖縄国際大学 | Okinawa International University

Law

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 901-2701
Địa chỉ liên hệ 2-6-1 Ginowan, Ginowan-shi, Okinawa
Bộ phận liên hệ Graduate School Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 098-893-8941
Fax 098-893-8935
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học