Education | Niigata University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Education | Niigata University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EducationhoặcGraduate school of Modern Society and CulturehoặcGraduate School of Science and TechnologyhoặcMedical and Dental ScienceshoặcGraduate School of Health Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Niigata  / Quốc lập

新潟大学 | Niigata University

Education

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 950-2181
Địa chỉ liên hệ 8050 Nino-cho, Igarashi, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ PR Office, Academic Affairs Section, Department of Education and Human Sciences
Điện thoại 025-262-7096
Fax 025-262-7122
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học