Integrated Science and Art | University of East Asia(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Integrated Science and Art | University of East Asia(Cao học) | JPSS, trang c...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Integrated Science and Art

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of East Asia, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Integrated Science and Art, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Yamaguchi  / Tư lập

東亜大学 | University of East Asia

  • Integrated Science and Art

Integrated Science and Art

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 751-8503
Địa chỉ liên hệ 2-1 Gakuen-cho, Ichinomiya, Shimonoseki-shi, Yamaguchi
Bộ phận liên hệ Graduate School Office
Điện thoại 083-256-1111
Fax 083-256-1485
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 10 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học