Literary Studies | Hiroshima Bunkyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Literary Studies | Hiroshima Bunkyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Literary Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima Bunkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Literary Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Tư lập

広島文教大学 | Hiroshima Bunkyo University

  • Literary Studies

Literary Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 731-0295
Địa chỉ liên hệ 1-2-1 Kabehigashi, Asakita-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 082-814-3191
Fax 082-815-6801

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học