Informatics and Engineering | The University of Electro-Communications(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Informatics and Engineering | The University of Electro-Communications(Cao họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Informatics and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Electro-Communications, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Informatics and Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Quốc lập

電気通信大学 | The University of Electro-Communications

  • Informatics and Engineering

Informatics and Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 182-8585
Địa chỉ liên hệ 1-5-1 Chofugaoka, Chofu-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office for Graduate School
Điện thoại 042-443-5102
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học