Psychology | Kibi International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Psychology | Kibi International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Psychology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kibi International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các SociologyhoặcHealth and Social Welfare SciencehoặcPsychologyhoặcSocial Welfare, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okayama  / Tư lập

吉備国際大学 | Kibi International University

Psychology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 716-8508
Địa chỉ liên hệ 8 Igamachi, Takahashi-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 0866-22-7178
Fax 086-231-3601

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học