Health and Social Welfare Science | Kibi International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health and Social Welfare Science | Kibi International University(Cao học) | ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health and Social Welfare Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kibi International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các SociologyhoặcHealth and Social Welfare SciencehoặcPsychologyhoặcSocial WelfarehoặcAgricultural Regional Vitalization, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okayama  / Tư lập

吉備国際大学 | Kibi International University

Health and Social Welfare Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 716-8508
Địa chỉ liên hệ 8 Igamachi, Takahashi-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admissions & PR Office
Điện thoại 0866-22-7487
Fax 0866-22-2258

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học