Medical Welfare Management | Kawasaki University of Medical Welfare(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medical Welfare Management | Kawasaki University of Medical Welfare(Cao học) ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medical Welfare Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kawasaki University of Medical Welfare, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Health and WelfarehoặcHealth Science and TechnologyhoặcMedical Welfare Management, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okayama  / Tư lập

川崎医療福祉大学 | Kawasaki University of Medical Welfare

Medical Welfare Management

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 701-0193
Địa chỉ liên hệ 288 Matsushima, Kurashiki-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 086-464-1004
Fax 086-464-1057

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 12 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học