Informatics | Okayama University of Science(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Informatics | Okayama University of Science(Cao học) | JPSS, trang chuyên về ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Informatics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okayama University of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các SciencehoặcEngineeringhoặcInformaticshoặcBiosphere-Geosphere Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okayama  / Tư lập

岡山理科大学 | Okayama University of Science

Informatics

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 700-0005
Địa chỉ liên hệ 1-1 Ridai-cho, Okayama-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 086-256-8412
Fax 086-256-8452
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học