Social Sciences | Nara University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social Sciences | Nara University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Social Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nara University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Social Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Nara  / Tư lập

奈良大学 | Nara University

  • Social Sciences

Social Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 631-8502
Địa chỉ liên hệ 1500 Misasagi-cho, Nara-shi, Nara
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0742-41-9502
Fax 0742-44-7949
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học