Graduate School of Life Science | Kobe Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Life Science | Kobe Women's University(Cao học) |...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Life Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kobe Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Life SciencehoặcLiteraturehoặcScience of Health and Nutritionhoặc, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hyogo  / Tư lập

神戸女子大学 | Kobe Women's University

Graduate School of Life Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 654-8585
Địa chỉ liên hệ 2-1 Aoyama, Higashisuma, Suma-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Division of Educational Affairs
Điện thoại 078-731-4416
Fax 078-732-5161
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học