Giới thiệu cơ sở vật chất của trường | Marine Science and Technology | Tokyo University of Marine Science and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Giới thiệu cơ sở vật chất của trường | Marine Science and Technology | Tokyo ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Marine Science and Technology

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo University of Marine Science and Technology. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinMarine Science and Technology của Tokyo University of Marine Science and Technology cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo University of Marine Science and Technology thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Tokyo  / Quốc lập

東京海洋大学 | Tokyo University of Marine Science and Technology

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Marine Science and Technology

Marine Science and Technology

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu

We have created a video introducing the Graduate School of Marine Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology. (only Japanese)
For details, please see the following URL.

https://www.youtube.com/watch?v=uet4IcMcJ4Q

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Giới thiệu cơ sở vật chất của trường

University Library

The university library has a collection of audio-visual materials for language study such as DVD movies and audio CDs, in addition to books, magazines, and newspapers.
Moreover many electronic journals, including [Science] and other various titles, can be accessed via library website.
http://lib.s.kaiyodai.ac.jp/

Museum of Marine Science

We are engaged in the exhibition, publication, specimen collection, preservation, maintenance, and management of marine science and technology resources.
In line with this, our whale gallery also features the world's largest whale skeletal preparation.
http://www.s.kaiyodai.ac.jp/museum/public_html/

Training Ships

The university has 6 training ships which sail from Japan coastal waters up to the equatorial waters, Antarctic Ocean, and other distant seas, taking its part in the practical education and research study of each of marine areas.
https://www.kaiyodai.ac.jp/english/overview/facilities/ship/trainingship.html

Whale Gallery(Museum of Fisheries Sciences)

University Library

Training Ship [Umitakamaru]

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học