Literature | Baika Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Literature | Baika Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Literature

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Baika Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Literature, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

梅花女子大学 | Baika Women's University

  • Literature

Literature

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 567-8578
Địa chỉ liên hệ 2-19-5 Shukunosho, Ibaraki-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 072-643-6566
Fax 072-643-6137

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học