Law School | Kindai University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law School | Kindai University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law School

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kindai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LawhoặcCommercehoặcGraduate school ofEconomicshoặcGraduate school of Pharmaceutical ScienceshoặcInterdisciplinary Human StudieshoặcGraduate school of AgriculturehoặcGraduate school of Systems EngineeringhoặcMedical ScienceshoặcGraduate school of Biology-Oriented Science and TechnologyhoặcScience and Engineering ResearchhoặcLaw SchoolhoặcGraduate school of Humanity-Oriented Science and Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

近畿大学 | Kindai University

Law School

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 577-8502
Địa chỉ liên hệ 3-4-1 Kowakae, Higashiosaka-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Office of Law School
Điện thoại 06-6721-2332
Fax 06-6726-3212

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 01 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học