Internatioanl Studies | Suzuka University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Internatioanl Studies | Suzuka University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về th...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Internatioanl Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Suzuka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Internatioanl Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Mie  / Tư lập

鈴鹿大学 | Suzuka University

  • Internatioanl Studies

Internatioanl Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 510-0298
Địa chỉ liên hệ 663-222 Kohriyama-cho, Suzuka-shi, Mie
Bộ phận liên hệ Admission, PR, and Career Section
Điện thoại 059-372-3999
Fax 059-372-3935
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 10 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học