Physical Sciences | SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Physical Sciences | SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)(C...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Physical Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Cultural and Social StudieshoặcLife SciencehoặcAdvanced ScienceshoặcPhysical ScienceshoặcHigh Energy Accelerator SciencehoặcMultidisciplinary Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kanagawa  / Quốc lập

総合研究大学院大学 | SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)

Physical Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 240-0193
Địa chỉ liên hệ Shonan Kokusaimura, Hayama-machi, Miura-gun, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Student Affairs Section, Educational Affairs Division
Điện thoại 046-858-1525 or 1526
Fax 046-858-1632
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học