Pharmaceutical Sciences | Meiji Pharmaceutical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Pharmaceutical Sciences | Meiji Pharmaceutical University(Cao học) | JPSS, tr...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Pharmaceutical Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meiji Pharmaceutical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Pharmaceutical Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

明治薬科大学 | Meiji Pharmaceutical University

  • Pharmaceutical Sciences

Pharmaceutical Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 204-8588
Địa chỉ liên hệ 2-522-1 Noshio, Kiyose-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Graduate School Educational Affairs Section
Điện thoại 0424-95-8613
Fax 0424-95-8642
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học