Nursing | Tokyo Women's Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Tokyo Women's Medical University(Cao học) | JPSS, trang ch...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Women's Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các MedicinehoặcNursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京女子医科大学 | Tokyo Women's Medical University

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 162-8666
Địa chỉ liên hệ 8-1 Kawada-cho, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Division, Faculty of Nursing
Điện thoại 03-3357-4801
Fax 03-3341-8832

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học