Graduate School of Medicine | The Jikei University School of Medicine(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Medicine | The Jikei University School of Medicine(Cao học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The Jikei University School of Medicine, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Medicine, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京慈恵会医科大学 | The Jikei University School of Medicine

  • Graduate School of Medicine

Graduate School of Medicine

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 105-8461
Địa chỉ liên hệ 3-25-8 Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office
Điện thoại 03-3433-1111
Fax 03-3431-6476
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học