Human Life Science | Tokyo Kaseigakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Life Science | Tokyo Kaseigakuin University(Cao học) | JPSS, trang c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Life Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Kaseigakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Human Life Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京家政学院大学 | Tokyo Kaseigakuin University

  • Human Life Science

Human Life Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 194-0292
Địa chỉ liên hệ 2600 Aihara-machi, Machida-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Group
Điện thoại 042-782-9411
Fax 042-782-1711

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học