Thông tin khoa nghiên cứu | Global Environmental Studies | Sophia University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin khoa nghiên cứu | Global Environmental Studies | Sophia University(...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Environmental Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Sophia University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinGlobal Environmental StudieshoặcGlobal StudieshoặcScience and TechnologyhoặcTheologyhoặcHumanitieshoặcLawhoặcEconomicshoặc Languages and Linguisticshoặc Human ScienceshoặcApplied Religious Studies của Sophia University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Sophia University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Tokyo  / Tư lập

上智大学 | Sophia University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Global Environmental Studies

Đăng ký hồ sơ qua mạng
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin khoa nghiên cứu

Graduate School of Global Environmental Studies

The school was established in 2005 to focus specifically on the environmental problems that constitute one of the greatest challenges we face today. These environmental issues are caused by various human activities that we undertake in different settings. In order to combat these problems, it is necessary that we improve environmental education and transform our way of living to create a sustainable society. The curriculum combines social and natural sciences, in recognition of the fact that effective environmental study spans a number of scholastic discipline, including law, policy, administration, economics, population, energy, and chemistry.
The school is devoted to create graduates equipped to serve effectively as business persons, specialists, or scholars in the area of environmental protection.

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2014
Trung quốc53
Đài loan2
Thái lan2
Ấn độ2
Các nước khác11
Master's (Doctoral) Program in Global Environmental Studies
Outline of Study

In this program, students can choose their study plan based on their interests, background, and future plan. Each class consist of a few to about 40 students and the students will receive close guidance from skilled professors. Students will acquire not only basic theories, but also practical skills through the courses related to the actual economic activities and business management.

Graduate School of Global Environmental Studies website:
https://www.sophia.ac.jp/eng/program/graduate_p/G_GEnv.html
http://www.genv.sophia.ac.jp/english/

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học