International Studies | J. F. Oberlin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Studies | J. F. Oberlin University(Cao học) | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về J. F. Oberlin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các International StudieshoặcGerontologyhoặcLanguage EducationhoặcHigher Education AdministrationhoặcBusiness AdministrationhoặcPsychology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

International Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 194-0294
Địa chỉ liên hệ 3758 Tokiwa, Tokiwa-machi, Machida-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 042-797-1583
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học