Medical Research | St. Marianna University School of Medicine(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medical Research | St. Marianna University School of Medicine(Cao học) | JPSS...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medical Research

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về St. Marianna University School of Medicine, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Medical Research, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kanagawa  / Tư lập

聖マリアンナ医科大学 | St. Marianna University School of Medicine

  • Medical Research

Medical Research

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 216-8511
Địa chỉ liên hệ 2-16-1 Sugao, Miyamae-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Research Promotion Office of Graduate School
Điện thoại 044-977-8111
Fax 044-977-5542
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 05 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học