Psychology | Tokyo Seitoku University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Psychology | Tokyo Seitoku University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Psychology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Seitoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Psychology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京成徳大学 | Tokyo Seitoku University

  • Psychology

Psychology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 114-0033
Địa chỉ liên hệ 1-7-13 Jujodai, Kita-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Graduate School Office
Điện thoại 03-5948-5161

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 05 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học