Giới thiệu cơ sở vật chất của trường | TIU English Track Master's and Doctorate's Degree Programs | Tokyo International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Giới thiệu cơ sở vật chất của trường | TIU English Track Master's an...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > TIU English Track Master's and Doctorate's Degree Programs

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo International University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinTIU English Track Master's and Doctorate's Degree ProgramshoặcBusiness and CommercehoặcInternational RelationshoặcEconomicshoặcClinical Psychology của Tokyo International University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo International University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Saitama  / Tư lập

東京国際大学 | Tokyo International University

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

TIU English Track Master's and Doctorate's Degree Programs

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Giới thiệu cơ sở vật chất của trường

TIU Campus 1

TIU's two main campuses are located within a distance of 15 minutes by foot. At Campus 1, the flags of the countries representing TIU students flutter at the front entrance, symbolizing the international academic atmosphere of the university.

Cafeteria

With its vaulted ceilings, counter seats, sofas, warm lighting, and wood-centric aesthetic, the cafeteria gives students an open, comfortable place to eat and drink.

Ikebukuro Campus

Tokyo International University will be establishing a new urban international campus in Ikebukuro. The campus facilities are set to be opened in September of 2023.

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học