Nursing | Saitama Medical College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Saitama Medical College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Saitama Medical College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các MedicinehoặcNursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Saitama  / Tư lập

埼玉医科大学 | Saitama Medical College

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 350-1241
Địa chỉ liên hệ 1397-1 Yamane Hidaka-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Office of Graduate School, Faculty of Health and Medical Care
Điện thoại 042-984-4801
Fax 042-984-4804

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học