Global Communication | University of Nagasaki(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Communication | University of Nagasaki(Cao học) | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Communication

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Nagasaki, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EconomicshoặcGlobal CommunicationhoặcHuman Health SciencehoặcRegional Design and Creation, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Nagasaki  / Công lập

長崎県立大学 | University of Nagasaki

Global Communication

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Ghi chú http://sun.ac.jp/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 05 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học