Medicine | Wakayama Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medicine | Wakayama Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Wakayama Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các MedicinehoặcHelth and Nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Wakayama  / Công lập

和歌山県立医科大学 | Wakayama Medical University

Medicine

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 641-8509
Địa chỉ liên hệ 811-1 Kimiidera, Wakayama-shi, Wakayama
Bộ phận liên hệ Admission & Educational Affairs Section, Student Affairs Office
Điện thoại 073-441-0702
Fax 073-441-0704
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học