Graduate School of Economics and Business Administration | Fukui Prefecture University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Economics and Business Administration | Fukui Prefecture U...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Economics and Business Administration

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Fukui Prefecture University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Economics and Business AdministrationhoặcGraduate school of Bioscience and BiotechnologyhoặcGraduate school of Nursing and Social Welfare Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukui  / Công lập

福井県立大学 | Fukui Prefecture University

Graduate School of Economics and Business Administration

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 910-1195
Địa chỉ liên hệ 4-1-1 Matsuokakenjojima, Eiheiji-cho, Fukui
Bộ phận liên hệ Education Promotion Section
Điện thoại 0776-61-6000
Fax 0776-61-6012
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học