Postgraduate School of Fisheries | Kagoshima University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Postgraduate School of Fisheries | Kagoshima University(Cao học) | JPSS, tran...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Postgraduate School of Fisheries

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kagoshima University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Humanities and Social ScienceshoặcEducation Research CoursehoặcScience and EngineeringhoặcPostgraduate School of FisherieshoặcThe United Graduate School of Agricultural ScienceshoặcGraduate School of Health ScienceshoặcMedical and Dental ScienceshoặcGraduate School of Clinical Psychology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kagoshima  / Quốc lập

鹿児島大学 | Kagoshima University

Postgraduate School of Fisheries

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 890-0056
Địa chỉ liên hệ 4-50-20 Shimoarata, Kagoshima-shi, Kagoshima
Bộ phận liên hệ Student Section, Department of Fisheries
Điện thoại 099-286-4040
Fax 099-286-4021

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 04 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học