ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Global Communications | Kobe Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Global Communications | Kobe Gak...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Global Communications

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKobe Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นKobe Gakuin University คณะGlobal CommunicationsหรือคณะNutritionหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะPharmaceutical SciencesหรือคณะHumanities and SciencesหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะRehabilitationหรือคณะContemporary Social StudiesหรือคณะPsychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKobe Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย เฮียวโกะ  / เอกชน

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

ติดต่อสอบถาม

Global Communications

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

We introduce only well-managed accommodations to ease your worries about living in Japan

35% of our students live in off-campus housing, and within that group of students, approximately 80% live in single-room housing, and approximately 20% live in apartments. Students beginning their independent life at Kobe Gakuin University can enjoy their daily lives without worry as we introduce housing to them that is maintained with consideration for their safety and well-being.
While Kobe Gakuin University does not directly operate a student dormitory, we provide assistance in finding housing nearby our campuses for students looking for accommodations.

<Housing Guide>
Arise Campus Area
On-campus shop (Watanabe Book Store)

Port Island Campus Area
Nasic Student Housing (Student Information Center)

For economic security, peace of mind, and a more fruitful daily life –Scholarship System and Tuition Waivers-

We consider how we can assist our students as much as possible, and support international students facing difficulties in financing their studies.

① Kobe Gakuin University Scholarship for privately-funded international students (Cannot be combined with other scholarships )
・For international students enrolled in applicable undergraduate and graduate programs determined to be facing difficulty in their studies due to financial reasons and not receiving other scholarships.
・Amount: 360,000 yen paid yearly

② Partial tuition waiver for privately-funded international students (Can be combined with other scholarships)
・Application criteria: Full-time enrolled undergraduate and graduate students, excluding students repeating a year (excluding research students) (screening is held)
・Amount: 30% of tuition paid monthly

Students can search for part-time jobs that meet their lifestyle, at any time or any place!

The Student Support Center directs Nasic Ai Support, a student part-time job introduction service. Students can use their phones and computers or the school's computers to search for reliable, safe part-time job information that meets their needs.

The "Career Support Program" assists students up until they receive their job offer

Certified career counselors and Kobe Gakuin University Career Center staff provide students with their full support until they receive their job offers, giving job-hunting consultations and individualized, detailed assistance every step of the way over 4 years.
A variety of career support programs are also provided. Small-scale orientations and seminars open to all students are held continuously to support their job-hunting activities, with topics such as "Resume Writing", "Interview Strategies", "Industry Research", and "Entry Sheet Writing".

A wide variety of extracurricular groups are available, from sports to the arts and volunteering

Kobe Gakuin University has independent student groups, sports clubs, cultural clubs, and volunteer organizations that provide students with a wide variety of extracurricular activities to participate in to enrich their daily lives. Some sports clubs participate in national tournaments. Cultural clubs hold performances regularly, performing by local requests and on campus. Many volunteer groups are also active on campus.

The Career Center gives their full support in students' job-hunting activities, and provides detailed assistance in helping students create their future career plans.

Extracurricular activities enhance student life by providing experiences that cannot be had in a classroom!

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา