ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Global Communications | Kobe Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Global Communications | Kobe Gakuin University |...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Global Communications

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKobe Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นKobe Gakuin University คณะGlobal CommunicationsหรือคณะNutritionหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะPharmaceutical SciencesหรือคณะHumanities and SciencesหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะRehabilitationหรือคณะContemporary Social StudiesหรือคณะPsychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKobe Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย เฮียวโกะ  / เอกชน

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

ติดต่อสอบถาม

Global Communications

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Focus on and enhance your practical communication skills to acquire the strength to determine your own future.

The Faculty of Global Communications aims to give students the strength to determine their own future through the pursuit of high-level applied language skills in a small-class environment for Japanese, English, and Chinese language subjects as well as the acquisition of communication skills for using those languages.
There are English, Chinese, and Japanese courses, and intercultural exchange can be experienced naturally, as the curriculum allows students to take the classes of other courses within the program.
By exchanging views with international students on a certain topic, or through experiencing working together on a project, participants can enhance the practical communication skills they will need for their future careers.
Instead of lectures, classes are held in a workshop format providing a series of hands-on learning activities to cultivate crucial generic skills for building human relations out in the real world.
Compared to other faculties, the curriculum also offers 3 times as many class hours for language learning in the first two years. This thorough language learning program increases the frequency participants are exposed to foreign languages and provides each of them with the communication skills necessary for study abroad.
Furthermore, classes with an emphasis on making presentations are also held in the 2nd through 4th years of the program. Participants can increase their foreign language proficiency in anticipation of their future careers. Classes are also provided in preparation for various standardized language proficiency tests.

A foreign language education with more than 540 classroom hours in the first 2 years!

A foreign language education with more than 540 classroom hours in the first 2 years!

Every day provides opportunities for cultural exchange.

Every day provides opportunities for cultural exchange.

A variety of workshop courses provide students with both basic communication skills and generic skills.

A variety of workshop courses provide students with both basic communication skills and generic skills.

Global Communication Program Japanese Course
Practical Japanese language learning support for international students interested in becoming Japanese teachers

The Japanese course was established for international students who want to learn to communicate in Japanese, and practical Japanese language learning support is given for students interested in becoming Japanese teachers.
Through business internships, participants can experience business in Japan, and by working on projects held together with students from other courses, they can also acquire skills in a hands-on environment.
The curriculum also offers academic research into Japanese and Japan's culture, as well as learning designed for students interested in working in Japanese businesses.
Classes such as "Business Japanese" and "The Economy and Business in Japan" provide understanding of Japan's culture and improves one's business communication skills. A deeper understanding of Japanese culture can be attained through taking classes such as "Japanese Language and History", "Japan Studies", and "Japanese Literature".

Global Communication Program English Course
Cultivate high-level English communication skills that can be used in international business and conferences

The English course cultivates high-level English communication skills that can be used in international business and conferences. English is the future of global communication, and participants will acquire comprehensive skills they can apply in the field.
In addition to 6-month overseas study programs at partner universities in English-speaking countries, the curriculum also offers academic research into the English language and its cultures, as well as learning designed for students interested in applying their English skills in business situations.
Furthermore, plans are underway so that program participants can earn a junior high school and high school English teaching license (application under review). This curriculum will provide opportunities for those looking to acquire the teacher's license necessary to become an English educator.
*The period of availability of this planned teacher's program may change depending on the results of the screening by the Ministry of Education.

Global Communication Program Chinese Course
Well-rounded learning in a small-class environment of skills needed for assuming a central role within rapidly-growing Asia.

In the Chinese course, participants are provided with well-rounded learning in a small-class environment of the skills needed for assuming a central role within rapidly-growing Asia.
Apart from in China itself, there are widespread Chinese-speaking communities in other countries as well. This course enhances your ability to smoothly communicate in business and in other situations with these Chinese-speaking people.
In addition to a small-class environment of 30 students per academic year, the curriculum includes a 6-month overseas study program for all participants as well as test preparation courses for Chinese language proficiency tests.
The curriculum also offers academic research into the Chinese language and its cultures, as well as learning designed for students interested in applying their Chinese skills in business situations.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา