แนะนำสถานที่ | Global Communications | Kobe Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

แนะนำสถานที่ | Global Communications | Kobe Gakuin University | ข้อมูลการศึกษ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Global Communications

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKobe Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นKobe Gakuin University คณะGlobal CommunicationsหรือคณะNutritionหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะPharmaceutical SciencesหรือคณะHumanities and SciencesหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะRehabilitationหรือคณะContemporary Social StudiesหรือคณะPsychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKobe Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย เฮียวโกะ  / เอกชน

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

ติดต่อสอบถาม

Global Communications

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

Learn in Kobe, grow in Kobe

Kobe Gakuin University has two campuses in Arise and Port Island.
The original campus at Arise is positioned on a hill that overlooks the Seto Inland Sea and the great Akashi Kaikyo Bridge. The Port Island campus features beautiful red brick buildings situated on an expansive campus of over 140,000 square meters. The Port Island Campus is where the classes of the Faculty of Global Communication are held.

A center of learning and research with 1.1 million volumes

The Arise Library, Port Island Library, and Law Library combined contain 1.1 million volumes, 29,000 audiovisual resources, and 7,200 scientific journals. An electronic journal system and student job-hunting database allows for the easy search and retrieval of necessary information materials. Apart from providing research material, the libraries also hold events and exhibits for students like the "Reading Rally" and "Student Book Recommendation Tours", and programs like "Guest Registration" and the issuing of "Library Entry Passes" promote usage of the libraries by non-students. Along with themed exhibits drawn from the libraries' collections and related special lectures, we actively provide our resources for public use.

Initiatives like e-Learning support information technology in education

A total of approximately 1,100 personal computers are installed in computer labs and other study rooms, and e-Learning programs allow the exchange of class materials and homework over the computer network. Advances in information technology are being actively implemented and progressively deployed, such as a notification service that can be used with phones and personal computers to confirm class cancellations or classroom changes.

Arise Campus

Port Island Library

There are many computer labs and study rooms

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา