ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Health and Sports Science | Fukui University of Technology | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Health and Sports Science | Fukui University of ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Health and Sports Science

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยFukui University of Technology JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นFukui University of Technology คณะEngineeringหรือคณะEnvironmental Information SciencesหรือคณะHealth and Sports Science ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับFukui University of Technology กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ฟุคุอิ  / เอกชน

福井工業大学 | Fukui University of Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

Health and Sports Science

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

SPEC (Special Program for English Communication)

An English education program with an emphasis on communication skills
We develop engineers who can be successful in the international scene by nurturing their English proficiency and improving their overall communication skills.

Career Education

We work hard to offer personalized career and job hunting support to each student, with specialist staff acting as career counselors and advisors in each department, staff with experience working at corporate firms and who liaise with faculty in charge of careers and job hunting to give students the best opportunities possible.

Project Education

Students play an active role, and through this hands on involvement are able to nurture a wealth of new knowledge and experiences.

Learning swimming teaching techniques

Learning swimming teaching techniques

Researching the ideal form

Researching the ideal form

Participating in practical work

Participating in practical work

รายชื่อสาขาวิชา

Sports and Health Sciences
Developing skilled individuals with practical ability that have learned specialized sports knowledge and techniques through experience.

Sports today have grown into their own culture and industry. The development of sports and health sciences has contributed greatly to this trend. The Department of Sports and Health Science takes a scientific approach to sports and health to provide learning through experience in its aims to nurture skilled individuals capable of playing active roles in sports industries and as sports instructors within communities.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-8r.html

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา