ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Engineering | Fukui University of Technology | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Engineering | Fukui University of Technology | ข...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Engineering

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยFukui University of Technology JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นFukui University of Technology คณะEngineeringหรือคณะEnvironmental Information SciencesหรือคณะHealth and Sports Science ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับFukui University of Technology กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ฟุคุอิ  / เอกชน

福井工業大学 | Fukui University of Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

Engineering

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

SPEC (Special Program for English Communication)

An English education program with an emphasis on communication skills
We develop engineers who can be successful in the international scene by nurturing their English proficiency and improving their overall communication skills.

Career Education

We work hard to offer personalized career and job hunting support to each student, with specialist staff acting as career counselors and advisors in each department, staff with experience working at corporate firms and who liaise with faculty in charge of careers and job hunting to give students the best opportunities possible.

Project Education

Students play an active role, and through this hands on involvement are able to nurture a wealth of new knowledge and experiences.

Automobile Maintenance Practical Training

Automobile Maintenance Practical Training

Classes in the Department of Architecture and Civil Engineering

Classes in the Department of Architecture and Civil Engineering

Classes in the Department of Applied Nuclear Technology

Classes in the Department of Applied Nuclear Technology

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2018
จีน44
เวียดนาม38
มาเลเซีย9
ไทย6
เมียนมาร์3
มองโกเลีย3
อินโดนีเซีย1
บังกลาเทศ1
เกาหลี1
อื่นๆ2
Department of Electrical and Electronics Engineering

IProducing practical-minded, talented engineers who can utilize their knowledge in electrical, electronic and computer engineering to play an active role in all realms of society.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-1r.html

Department of Mechanical Engineering

Students will acquire ‘monozukuri’ capabilities that can accommodate the latest technologies in the field of mechanical engineering. Monozukuri is the backbone of all Japanese industries.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-2r.html

Department of Architecture and Civi l Engineering

Cultivating engineers who uphold our safe and comfortable lives through knowledge and technology of architecture and civil engineering.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-3r.html

Department of Applied Nuclear Technology

The first specialized university department in Japan with the mission to ensure a safe and secure future for Japan and the world.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-4r.html

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

มหาวิทยาลัยพันธมิตร


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา