ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Engineering | Toyohashi University of Technology | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Engineering | Toyohashi University of Technology...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Engineering

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยToyohashi University of Technology JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นToyohashi University of Technology คณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับToyohashi University of Technology กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไอจิ  / รัฐบาล

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Engineering

Engineering

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา ดาวน์โหลดใบสมัคร

The 10th issue of TUT Research: e-Newsletter from Toyohashi University of Technology is published.
http://www.tut.ac.jp/english/newsletter/

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Admission Policy

Toyohashi University of Technology provides unique bachelor’s, master’s or doctoral courses in technology that are geared toward producing creative, practical-minded leaders in different fields of technology, and the education received at our university also provides students with an appreciation of humanity, international perspectives and responsible coexistence with the environment. Our university is also at the forefront of conducting cutting-edge technological and scientific research for the future.
The following points outline the type of student this university seeks to enroll:
(1) Those who have respect for humanity and the environment, and endeavor to contribute to local communities or to the world as a whole.
(2) Those who have a strong interest in exploring scientific or technological problems, and possess the required basic academic ability to do so.
(3) Those who take the initiative for their own education with the mindset of being a pioneer in a new field of science or technology.

Cultivating advanced technicians and leading human resources

While the majority of our student intake comes from technical colleges, graduates of both normal and industrial high schools are also welcomed as freshmen. We offer our students a coherent education from undergraduate through to graduate level, helping them to acquire the superior technological development skills that will drive Japan’s industrial sector. We also aim to cultivate first class human resources, possessed of a broad perspective and flexible intellect, a wealth of scholarly knowledge and the research and development skills necessary to open the way for globalization.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
มาเลเซีย31
เวียดนาม12
มองโกเลีย4
จีน3
ลาว3
อินโดนีเซีย1
อื่นๆ1
Mechanical Engineering

The Department of Mechanical Engineering aims to cultivate technicians capable of applying their knowledge of the fundamental areas of mechanics, control, systems engineering, materials engineering, production systems engineering, and energy conversion engineering to developing ‘monozukuri’ (manufacturing) .
*Monozukuri is a unique Japanese manufacturing style that encompasses the ability and spirit to manufacture excellent products while managing to continually improve the processes and systems involved.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department01.html
http://www.me.tut.ac.jp/

Electrical and Electronic Information Engineering

This Department aims to cultivate technicians capable of excelling in the advanced core fields of electrical and electronic engineering and energy systems, as well as the integrated field of electrical devices and sensors, and finally information and communication technology fields such as wireless communication systems and information networks.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department02.html
http://www.ee.tut.ac.jp/

Computer Science and Engineering

In addition to equipping students with the skills to create advanced, large-scale information systems, and the understanding of the mechanisms and applications involved with human intellectual systems, this Department aims to cultivate expert information system technicians capable of managing the whole process of innovation from creation to building and operation.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department03.html
http://www.cs.tut.ac.jp/

Environmental and Life Sciences

This Department aims to cultivate technicians with a solid grounding in the areas of environmental science, life science and applied chemistry, and who have both the motivation and capability to apply this advanced knowledge to developing the technology that will support the next generation.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department04.html
http://ens.tut.ac.jp/

Architecture and Civil Engineering

The Department of Architecture and Civil Engineering is committed to equipping students with a good balance of expert technical skills in the areas of architecture and civil engineering, and aims to cultivate engineers capable of using this knowledge, along with knowledge of the liberal arts and social sciences, in order to resolve social issues.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department05.html
http://www.ace.tut.ac.jp/

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

How did you learn Japanese language?