ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Japanese Language Program for Foreign Students | Mejiro University (Japanese Language Program for Foreign Students) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Japanese Language Program for Foreign Students |...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Japanese Language Program for Foreign Students

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยMejiro University (Japanese Language Program for Foreign Students) JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นMejiro University (Japanese Language Program for Foreign Students) คณะJapanese Language Program for Foreign Students ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับMejiro University (Japanese Language Program for Foreign Students) กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

目白大学(留学生別科日本語専修課程) | Mejiro University (Japanese Language Program for Foreign Students)

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Japanese Language Program f...

Japanese Language Program for Foreign Students

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

From beginner to advanced, study Japanese at the level perfect for you!

The helpful and experienced teachers will help you improve your Japanese at your own level. We offer a wide range of classes from level N5 of the JLPT to students hoping to enter graduate schools in Japan. There are two courses offered in the program; the "General Japanese Course" where students can study the language comprehensively, and the "Graduate School Course" which is designed to enhance the abilities necessary for entrance examinations and research at the graduate school level. The course and level which students are placed in is decided by a placement examination at the beginning of each semester. In principle, students will finish one level each semester and move on to the next level in the following semester.

Enrollment from six months to two years is possible!

In principle, the length of the Japanese Language Program (JALP) for foreign students is 1 year, and a completion certificate will be issued to students who successfully complete all requirements. However, it is also possible to register for a single semester and receive only a level certificate. Students may also opt to extend their stay and study in the program for up to 2 years. The General Japanese Course consists of 6 levels; Lower Beginner Level N5, Upper Beginner Level N4, Lower Intermediate Level N3, Upper Intermediate Level N2, Lower Advanced Level N1, and Upper Advanced Level N1S. For students hoping to enter graduate schools the Graduate School Course offers many different classes covering necessary skills. The tuition fee is 295,000 yen for a semester, and an admission fee and insurance fee are also required at the start of the program.

The Graduate School Course will prepare you to do high level research in Japanese!

Mejiro University offers a ‘Graduate School Course’ for foreign students wanting to enroll at a graduate school in Japan. Students must have N1 of the Japanese language proficiency test and be either a graduate of an overseas university, an exchange student at a Japanese university or enrolled at a vocational college. The classes include; Technical Reading (thesis, essay / reports / books), Technical Expression (vocabulary, grammar, style of writing, composition), Technical Writing (reports, resumes / research design / research reports), Technical Listening (lectures / news / broadcasting), and Technical Oral Expression (debates / communication skills / presentations). All classes are designed to prepare students not only for graduate school entrance examinations but also for the skills necessary to attend classes and complete research at the graduate school level.

The Japanese Language Program (JALP) for foreign students has supervising teachers assigned to each class.

The Japanese Language Program (JALP) for foreign students has supervising teachers assigned to each class.

Students can study Japanese language at various levels in the General Japanese Course.

Students can study Japanese language at various levels in the General Japanese Course.

In the Graduate School Course, lessons are conducted in small groups to give personal attention to all students.

In the Graduate School Course, lessons are conducted in small groups to give personal attention to all students.

รายชื่อหลักสูตร

Graduate School Course
This course aims to enhance the abilities necessary for entrance examinations and research at the graduate school level.

To apply for this course, you must have finished at least 12 years of school education, be a graduate of a 3- or 4-year university, and in principle have passed level N1 of the JLPT. (Placement in this course is determined based on the results of the placement test at the beginning of the term.)

General Japanese Course
This course is for comprehensive study of the Japanese language.

To apply for this course, you must have finished 12 years of school education. In addition, you are required to have passed level N5 of the JLPT (or other test which shows equivalent ability), or to have completed 150 hours of Japanese language study. (Classes are divided according to results of the placement test at the beginning of the term.)

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

What is the best experience of you at studying in Japan?