Life Dentistry | Nippon Dental University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Life Dentistry | Nippon Dental University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Life Dentistry

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับNippon Dental University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

日本歯科大学 | Nippon Dental University

  • Life Dentistry

Life Dentistry

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 102-8159
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-9-20 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Educational Affairs Section/Student Affairs Section
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3261-8311
หมายเลขแฟกซ์ 03-3261-8086
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ค่าสมัคร เยน 40,000 (ประจำปี 2022)
ค่าแรกเข้า เยน 600,000 (ประจำปี 2022)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 3,800,000 (ประจำปี 2022)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 1,365,000 (ประจำปี 2022)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ปรับตามการปรึกษา
หมายเหตุ Students who can not progress to the next year, must pay tuition fees twice.
Recruitment of donations will not be made before and after enrollment.
สาขาวิชา Life Dentistry
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคม ต้นเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย แจกฟรีที่สถาบันการศึกษา
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2023 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร General Selection Term 1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2023
วันปิดรับสมัคร มกราคม 25, 2023 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2023
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 4, 2023
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 14, 2023
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สัมภาษณ์, Japanese (modern sentences) : Select 1 subject from Japanese or Mathematics. As Science, select 1 subject from Physic, Chemistry, or Biology.
การสอบภาษาอังกฤษ กำหนดให้สอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัย
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2023 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร General Selection Term 2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 17, 2023
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 28, 2023 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 5, 2023
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 7, 2023
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 16, 2023
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สัมภาษณ์, Japanese (modern sentences) : Select 1 subject from Japanese or Mathematics. As Science, select 1 subject from Physic, Chemistry, or Biology.
การสอบภาษาอังกฤษ กำหนดให้สอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัย
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2023 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Using the University Entrance Common Test 1st round
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 10, 2023
วันปิดรับสมัคร มกราคม 25, 2023 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 8, 2023
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 11, 2023
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 21, 2023
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย สัมภาษณ์
การสอบภาษาอังกฤษ Use the results of the University Entrance Common Test
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
สาขาวิชา Life Dentistry
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคมกลางเดือน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2023 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Selection using the Common Test for University Admissions
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 17, 2023
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 28, 2023 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 5, 2023
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 7, 2023
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 16, 2023
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย สัมภาษณ์
การสอบภาษาอังกฤษ Results of the Common Test for University Admissions will be used.
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 21, 2022

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา