ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | YOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS) | Yokohama National University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | YOKOHAMA Creative-City Studies (...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > YOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS)

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยYokohama National University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นYokohama National University คณะYOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS)หรือคณะCollege of EconomicsหรือคณะCollege of Business AdministrationหรือคณะCollege of Engineering ScienceหรือคณะCollege of Urban Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับYokohama National University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย คานากาวา  / รัฐบาล

横浜国立大学 | Yokohama National University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

YOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS)

The application period for Yokohama Creative-City Studies Program (undergraduate program taught in English) is between 1 December 2017 and 31 January 2018. Please check the website below for further information.
http://www.yccs.ynu.ac.jp/applicants/download/index.html

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Scholarships

We offer a scholarship of 300,000 yen at the time of entrance for the maximum of 10 (ten) international students with college student visa. The details will be announced together with the letter of acceptance.

After enrollment at YNU, students can apply for Japan Student Services Organization (JASSO) “Honors Scholarships” and other scholarships.

For details please refer to:
http://www.ynu.ac.jp/english/campus/scholarships/index.html

Dormitories

All first year YCCS students will live in the Minesawa International Student Dormitory.

Minesawa International Student Dormitory (constructed 1992) has single and a maximum residence period is one year. The rent and maintenance fees for single rooms are 10,500 JPY/month.

For details, please refer to:
http://www.ynu.ac.jp/english/campus/institution/index.html

Club activities

There are many athletic and cultural clubs that have officially registered with YNU, as well as unregistered groups devoted to many types of activities. International students are welcome to participate in clubs and groups which interest them.

For the details of club activities, please refer to:
http://www.ynu.ac.jp/english/campus/club/activity.html

Cruising, excursions and much more to enjoy

Throughout the year, students can enjoy cross-cultural opportunities. Supported by many volunteers, students can take part in events such as excursions and attending football and baseball games. Students can also experience traditional martial arts such as Judo, Kendo (Japanese art of fencing), Iaido (sword-based martial art) or traditional Japanese arts such as Sado (tea ceremony) and Shodo (calligraphy).

Career Support

Once students graduate from YCCS, they can expect a variety of international career option, such as the following:
• Become a public official involved in international planning and development
• Work for international organizations and NGOs
• Become a future business manager
• Go on to graduate school
• Teach at international schools
• Become a regional leader as an engineer
• Work as an art director
• Build a career in the manufacturing industry, financial institutions, or other enterprises

YNU supports graduates in their search for a career path by holding seminars and other events to assist in their job-hunting efforts.
YNU holds employment support seminars and provides other assistance for job-seeking activities by international students in Japan.
For the details, please refre to:
http://www.ynu.ac.jp/english/international/accept/employment.htm

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

มหาวิทยาลัยพันธมิตร

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา