ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Commerce | Chuo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Commerce | Chuo University | ข้อมูลการศึกษาต่อใน...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Commerce

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยChuo University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นChuo University คณะCommerceหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะScience and EngineeringหรือคณะLettersหรือคณะPolicy Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับChuo University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

中央大学 | Chuo University

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Commerce

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

With many highly individualistic students, international students can study in the home-like atmosphere.

In 2014 the Commerce Faculty had 5,084 students, and 244 students of those students were from overseas. This number is the highest among all six faculties, and all students can enjoy a fulfilling experience on campuses with various students who have diverse views.
There are also various scholarships available for international students, as well as dormitories, which are all part of a strong system of support provided by the Commerce Faculty and Chuo’s International Center.
With these in mind, why not advance your knowledge and gain broad experience studying in Chuo’s Faculty of Commerce?

Global Education: Studying cutting-edge businesses that are becoming more diverse in globalized society

Businesses have been growing more and more diverse in the 21st century, and in the Chuo Commerce Faculty students can learn cutting-edge business knowledge, as well as economics and law. Our aim is to develop individuals with global minds who can play active roles in global society. Our hope is that students will develop high-level expertise and broad knowledge to support them in their pursuit of business opportunities in today’s complex society.

Seminars for cultivating students' independence starting from the 1st year

To develop individuals who can take important roles in today’s dramatically changing society, the Faculty offers well-balanced education in theory and practice. Small-group seminars consisting of approximately 15 students are available from the first year and focus on cultivating students' independence.
In the first year, we offer opportunities to learn fundamental skills in a wide variety of fields, including humanities, natural science, and social science through discussion and presentations. In the second year, we provide "Freshman Seminars" to apply and develop the fundamental skills acquired in the first year. In addition, in the third and fourth years, "Seminar I" and "Seminar II" are offered. In these classes students undertake in-depth study in specific fields from the same lecturers.

Academic-Industry Collaboration Program: “Business Project Course”

The “Business Project Course” is offered to 1st year students in an effort to help them become leaders of the next generation. This academic-industry collaboration program comprises both academic learning and work experience. Students will be challenged with issue-solving tasks through work experience in a private company at an early stage in their university life and gain the independent thinking and work skills required in today’s society.

International students coming all the way from Latvia

International students coming all the way from Latvia

Classroom atmosphere in the Faculty of Commerce

Classroom atmosphere in the Faculty of Commerce

Ms. Ann Mihee, the winner of the business contest KING 2012

Ms. Ann Mihee, the winner of the business contest KING 2012

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2014
จีน
เกาหลี
มาเลเซีย
ไต้หวัน
เวียดนาม
ฮ่องกง
อื่นๆ
Department of Business Administration
Obtain broad knowledge to make a better society with business management power

In the department of Business Administration, students learn cooperative activities from the perspective of utilizing management resources in business organizations, such as human resources, goods, money, and information, so-called corporate organizations and management strategies. Students in their first and second years gain basic knowledge of management and information technologies. Students in their third and fourth years learn “Management Theory” from the perspective of organization management, as well as “Information Theory” based mainly on the utilization of management information, which is inevitably essential in today’s society.

Examples of seminars open to all students regardless of department:
. Comparative Research on Corporate Management
. Management History of “Consumer Perspectives”
. MOT (Management of Technology)
. IT (Information Technology)
. The Concept of Fair Global Business and Its Strategic Issues

Department of Accounting
Gain accurate corporate analysis and presentation skills to produce useful accounting information

This department gives students opportunities to learn about corporations from an accounting perspective, e.g., analyzing and providing accounting information that is instrumental for corporate and social activities. Students in their first and second years gain basic knowledge of accounting procedures and accounting theory, including bookkeeping. Students in their third and fourth years take “Financial Accounting” and “Management Accounting” courses. “Financial Accounting” courses focus on providing accounting information essential for decision making of shareholders, creditors, and investors, as well as for the adjustment of dividend and tax calculations, whereas “Management Accounting” courses focus on providing accounting information essential for corporate owners and managers to make decisions, as well as for evaluating business results.

Examples of seminars open to all students regardless of department:
•Research of Accounting Theory: Learning Historical and Current Accounting Theory, and Thinking of New Accounting Theory in the International Era
•Effectiveness of Accounting Information Systems in Companies
. Management Control by Psychological and Accounting Approaches

Department of Marketing and Trade
Acquire skills and abilities to make appropriate judgments and take action in the dramatically changing global business world.

Students in this department learn corporate activities from the perspective of corporate distribution, marketing, and international trade, including sales strategies and overseas trade. Students in their first and second years gain knowledge of distribution, marketing, and trading structures. Students in their third and fourth years take “Distribution and Marketing” courses to learn dealing with and sales of goods and services, and “International Trading” to gain knowledge relating to global dealings.

Examples of seminars open to all students regardless of department:
•Distribution and Marketing in Modern Society
•Marketing Study and Advertisement Theory
•Research of Practical Business Issues on International Trade
. Marketing and Consumer Behavior

Department of Banking and Corporate Finance
Enhance your financial analysis skills of corporations and economies at one of the few departments in Japan specializing in Finance.

This department offers study of corporate activities from a financial point of view. Study subject include, investment management concerning stock markets, financial products including nonlife insurance, financial economic systems, and financial activities. Students in their first and second years gain basic knowledge of monetary systems and theories. Students in their third and fourth years take “Corporate Finance & Investment” courses, in which they learn fund management skills for securities markets, and take “Money and Banking” courses, which include an introduction to monetary systems in and out of Japan and studies of nonlife and life insurance systems.

Examples of seminars open to all students, regardless of department:
•Studying Practical Finance: Research of Financial Market and Securities Market
•How to Handle Information on Life Insurance
•Securities Investment Analysis
•Development of Global Finance and World Economics

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

How did you learn Japanese language?