ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Business Management | J. F. Oberlin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Business Management | J. F. Ober...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Business Management

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยJ. F. Oberlin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นJ. F. Oberlin University คณะArts and SciencesหรือคณะBusiness ManagementหรือคณะGlobal CommunicationหรือคณะPerforming and Visual ArtsหรือคณะHealth and Welfare ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับJ. F. Oberlin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว, คานากาวา  / เอกชน

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Business Management

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

J. F. Oberlin University's Tuition Waiver and Scholarship Programs

1. Special Scholarship Student Scholarship (For university students) - Financial Award -

This scholarship is for successful applicants from specified schools in China. The awarded amount corresponds to 50% of tuition for 4 years (Refer to each College’s tuition for the amount. Screening for continued eligibility is held each semester.)

2. Academic Performance Scholarship (For university students) - Financial Award -

This scholarship is for students with excellent academic results in their 2nd, 3rd, or 4th year of study. The awarded amount is 50,000 yen per month (600,000 yen per year).

3. Privately-funded International Student Scholarship

Tuition is reduced by 50% each semester. International students are eligible to be selected for this scholarship.

In addition to the scholarships listed above, international students can also use programs offered by the government of Japan (Ministry of Education) for undergraduate and graduate students, by JASSO (Japan Student Services Organization) for undergraduate, graduate, and short-term students, or through various programs offered other public organizations.

Two International Dormitories

J. F. Oberlin University has dormitories where students can live safely and at ease. International students from around the world live together with Japanese students. The dormitory fee is 55,000 yen per month. There are 2 locations conveniently close to the campus: the International House, which is a 4-minute walk from the north exit of JR Fuchinobe station, and International House No. 2 , which is a 3-minute walk from the south exit. There is also a free shuttle bus that runs between the campus and Fuchinobe station, which makes commuting quick and easy.

Comprehensive Career Support

The success rate for international students pursuing employment is close to 100%. Individual career guidance is given to students from the fall semester of their third year. This support has been well-received, and in 2009 the Ministry of Education gave the career support program its highest level of evaluation.

English Education at J. F. Oberlin University

J.F. Oberlin University is well-known for its English language education programs. Students can also work towards becoming tri-lingual professionals who can find success on the world stage.

Global Supporters: our international student support organization

The Global Supporters provide a "buddy program" to support international students and ease their worries about their daily life and academic studies. The organization also holds international exchange events and many other activities.

An international dormitory where you can live with Japanese students

A scene from the Tanabata Festival

Career advisors support your job-hunting activities

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา