ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาล...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์

【Tokyo International University - English Track Program - Application Period】
September 2020 Intake for Freshman and Transfer Students

January 8 (Wed) – January 22 (Wed) 2020 at 5:00 PM UTC+9

Results will be announced on February 17(Mon) 2020
Available Degrees (4 years) for Freshman Applicants
- B.A in Business Economics
- B.S in Digital Business and Innovation
- B.A in International Relations
Available Degrees for Second/Third Year Transfer Applicants
- B.A in Business Economics
- B.A in International Relations
The Application guidelines can be found here:
For Freshman: https://www.tiu.ac.jp/etrack/admissions/docs/application_guideline_2020.pdf
For Transfer: https://www.tiu.ac.jp/etrack/admissions/docs/application_guideline_for_transfer_2020.pdf

We will be looking forward to receiving your applications!

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

ทุนการศึกษา

ผู้สมัครทั้งหมดในโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ สามารถยื่นเรื่องขอทุนการศึกษาในการลดค่าเล่าเรียนของ TIU ได้ โดยส่วนลดค่าเล่าเรียนจะมีตั้งแต่ 30% ไปจนถึง 100% ซึ่งผลของการยื่นทุนนั้นจะทำการแจ้งให้ผู้สมัครทราบพร้อมกับผลการสอบเข้าศึกษา ทุนการศึกษาจะมีผลจนกระทั่งจบการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาและพฤติกรรมในระดับเดียวกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัย
https://www.tiu.ac.jp/etrack/cost/reductions.html

ที่พัก

ทาง TIU มีที่พักที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนที่จะเข้าเรียน โดยหอพักนั้นจะถูกจัดให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่ปัจจุบันอาศัยอยู่นอกประเทศ ซึ่งหอพักจะสามารถอาศัยอยู่ได้ 1 ปี และจะมีบริการการแนะนำที่พักนอกมหาวิทยาลัยต่อไป
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/studentlife/accomodation.html

การช่วยเหลือหางาน

สำนักงานช่วยเหลือหางานนั้น จะช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติโดยการจัดงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการหางาน เป็นภาษาอังกฤษ และมีหน่วยงานชัดเจนในการส่งเสริมการหางานอีกด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าฝึกงานในสาขาต่างๆ เพื่อทำให้นักศึกษาได้เข้าใจธรรมชาติการทำงานในอนาคตอีกด้วย

กิจกรรมนอกเวลาอื่นๆ

ทาง TIU มีชมรมมากกว่า 50 ชมรม รวมไปถึงชมรม Kyoka ชมรมวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนความคิด โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย

สำนักงานสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ

ตั้งอยู๋ในแคมปัสหลัก ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

โปรแกรมส่งเสริมความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษา

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาเอง ซึ่งมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ นำความเป็นนานาชาติเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีอาสาสมัครในโปรแกรมนี้ที่คอยช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเมื่อเข้ามาประเทศญี่ปุ่นในช่วงแรกๆอีกด้วย

การรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย

เช่น Model United Nations Club หรือสหประชาชาติจำลอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา