ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาต...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > TIU E-Track

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะTIU E-TrackหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

TIU E-Track

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

ระบบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาของ E-Track เท่านั้นโดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 30%~100% สามารถขอรับสมัครทุนการศึกษาได้เมื่อเข้ารับการสอบและจะได้รับการแจ้งผลว่าผ่านหรือไม่พร้อมๆกับการแจ้งผลเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน หากคงผลการเรียนที่ได้ไว้อย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสที่จะได้รับการค่าลดหย่อนตามระเบียบการได้เป็นระยะเวลาถึง 4 ปี
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/scholarship/

ที่พักอาศัย และหอพักนักศึกษา

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะสำรองห้องในหอพักนักเรียนต่างชาติที่อยู่ภายในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงเอาไว้ให้เป็นเวลา 1 ปี อีกทั้งในกรณีที่มีห้องว่าง นักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอยู่แล้วสามารถ สามารถย้ายเข้ามาพักที่นี่ได้ นอกจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความช่วยเหลือในการหาอพาร์ทเมนต์ด้วย
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/studentlife/accomodation.html

การสนับสนุนด้านการหางาน

มหาวิทยาลัยมีสำนักงานแผนกจัดหางานเพื่อทำหน้าที่ในการแนะแนวการสมัครงานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
สนับสนุนการสมัครงาน เช่น การแนะแนวการสมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ, การฝึกงาน เป็นต้น
http://www.tiu.ac.jp/career_support/foreign_student/

กิจกรรมชมรม

กิจกรรมชมรมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ชมรมกีฬาที่นำด้วยนักกีฬาชั้นนำ และชมรมวัฒนธรรม ซึ่งรวมแล้วมีมากกว่า 50 ชมรม นักศึกษาต่างชาติก็สามารถเข้าร่วมชมรมกับคนญี่ปุ่นได้ การทำกิจกรรมชมรมนั้นจะช่วยขัดเกลาความสามารถด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการทำงานเป็นทีมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย
http://www.tiu.ac.jp/campus/club/

แผนกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ โดยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การขอวีซ่าก่อนเริ่มภาคการศึกษาไปจนถึงการแก้ไขปัญหาความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั่วไป สามารถขอเข้ารับการปรึกษาได้อย่างเต็มที่

Student Internship Leadership Program

ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวิทยาเขตให้เป็นสากลโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างอิสระ และสามารถสะสมประสบการณ์การทำงาน จากการฝึกงานได้

มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนานาชาติอยู่อย่างสม่ำเสมอ

การจัดงานแนะนำองค์กรภายในสถานศึกษา

มีกิจกรรมชมรมมากกว่า 50 กลุ่มให้เลือก

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Please give brief words for students hesitating to study in Japan