ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมู...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > TIU E-Track

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะTIU E-TrackหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

TIU E-Track

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

เป็นโปรแกรมปริญญาบัตรสำหรับการศึกษาในภาคภาษาอังกฤษ

E-Track เป็นโปรแกรมการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาสามารถสำเร็จปริญญาบัตรได้โดยผ่านการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกับวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเป็นสองวิชาเอกที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการศึกษา เป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่

สำหรับการสมัครนั้น 1 ปีมี 2 ครั้งด้วยกัน

ระบบภาคการเรียนนั้นมีการเรียนที่ประกอบด้วย 15 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการเรียนโดยแบ่งเป็นภาคเรียนในฤดูใบไม้ผลิ (ตั้งแต่เดือน 4 เป็นต้นไป) กับภาคเรียนในฤดูใบไม้ร่วง (เดือน 9 เป็นต้นไป) ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังมีโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะ ระดับปริญญาโทที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 5 ปีอีกด้วย

ระบบการศึกษาต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร American Studies ซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (Willamette University) มหาวิทยาลัยพี่น้อง ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี ในระหว่างนั้นสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนของ Willamette University ได้ และแม้จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ 1 ปี ก็ยังสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลา 4 ปีปกตินอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรศึกษาต่ออื่นๆอีก เช่น หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 เทอม (ISEP) และหลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศระยะยาว

เรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่นำไปใช้จริง

เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศญี่ปุ่นอย่างราบรื่น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นอาทิตย์ละ 12 ชั่วโมงสำหรับนักศึกษาต่างชาติ การที่มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง จะเป็นประโยชน์ในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทต่างชาติในอนาคต

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับระบบการเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยต่อหนึ่งคลาสเรียน

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับระบบการเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยต่อหนึ่งคลาสเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น

บรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น

มีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมาลงเรียน

มีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมาลงเรียน

เอกวิชาเศรษฐศาสตร์ผสมผสานกับธุรกิจ
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับเศรษฐศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยเริ่มสอนหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่พื้นฐานของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ศึกษาและวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ บ่มเพาะความสามารถด้านธุรกิจในเชิงปฏิบัติการ วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงตลอดจนทักษะในการพรีเซ้นท์งาน
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/academics/bem.html

เอกวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
พิจารณาถึงประเด็นปัญหาในสังคมนานาชาติจากมุมมองทั่วโลก

เรียนรู้ประเด็นปัญหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ และอื่นๆที่เป็นปัญหาในภูมิภาคสังคมนานาชาติ รวมไปถึงพิจารณาวิธีการในการแก้ไขถึงปัญหาเหล่านั้นโดยมองจากมุมมองต่างๆทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยมุ่งบ่มเพาะบุคลากรที่สามารถพัฒนาความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจนถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติในอนาคต
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/academics/irm.html

Japan Studies Program (Non Degree)
โปรแกรมการเรียนที่ให้ความสำคัญด้านภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา

สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นโดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ครึ่งปี) หรือโปรแกรมระยะเวลา 1 ปี แม้ว่าจะไม่ได้เป็นปริญญาบัตรแต่หน่วยวิชาเรียนในหัวข้อภาษาญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาที่ได้รับมานั้นก็ถือว่าได้รับการยอมรับและสามารถนำหน่วยเหล่านั้นไปใช้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้
http://www.tiu.ac.jp/jsp/academics.html


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Give me brief words to express attractiveness of studying in Japan!