โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 169-0075
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม สำนักงานโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3362-9644
หมายเลขแฟกซ์ 03-3362-9643
ลักษณะเด่นของคณะวิชา ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 400คน (ประจำปี 2020)
ค่าสมัคร เยน 5,000 (ประจำปี 2020)
ค่าแรกเข้า เยน 250,000 (ประจำปี 2020)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 900,000 (ประจำปี 2020)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 300,000 (ประจำปี 2020)
หมายเหตุ รายละเอียดใบรับสมัคร
“การสมัครผ่านเว็บไซต์” ในข้างต้น หรือ การสมัครแบบ E-Track ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชา Digital Business & Innovation (นวัตกรรม และ ธุรกิจดิจิตอล), Business Economics (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), International Relations (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร พฤษภาคมปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อสอบเก่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2020 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 26, 2019
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 10, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 5, 2019
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ สิงหาคม 23, 2019(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) กันยายน 13, 2019(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้ว คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่สามารถยื่นสมัครได้คือ: คะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป, คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป, คะแนน PTE 45 หรือคะแนนระดับ Pre-1 ขึ้นไปของ Eiken
สำหรับคะแนนสอบอื่นๆกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2020 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 11, 2019
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 2, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 28, 2019
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 15, 2019(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) ธันวาคม 6, 2019(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้ว คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่สามารถยื่นสมัครได้คือ: คะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป, คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป, คะแนน PTE 45 หรือคะแนนระดับ Pre-1 ขึ้นไปของ Eiken
สำหรับคะแนนสอบอื่นๆกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2020 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 6, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 27, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 23, 2019
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 8, 2020(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มกราคม 31, 2020(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้ว คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่สามารถยื่นสมัครได้คือ: คะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป, คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป, คะแนน PTE 45 หรือคะแนนระดับ Pre-1 ขึ้นไปของ Eiken
สำหรับคะแนนสอบอื่นๆกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2020 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 6, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 27, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 23, 2019
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 10, 2020(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 16, 2020(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้ว คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่สามารถยื่นสมัครได้คือ: คะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป, คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป, คะแนน PTE 45 หรือคะแนนระดับ Pre-1 ขึ้นไปของ Eiken
สำหรับคะแนนสอบอื่นๆกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2020 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 8, 2020
วันปิดรับสมัคร มกราคม 22, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 17, 2020
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 2, 2020(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 16, 2020(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้ว คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่สามารถยื่นสมัครได้คือ: คะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป, คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป, คะแนน PTE 45 หรือคะแนนระดับ Pre-1 ขึ้นไปของ Eiken
สำหรับคะแนนสอบอื่นๆกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2020 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 19, 2020
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 11, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ เมษายน 13, 2020
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ เมษายน 27, 2020(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) พฤษภาคม 15, 2020(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกเหนือจากคะแนน TOEFL แล้ว คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่สามารถยื่นสมัครได้คือ: คะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป, คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป, คะแนน PTE 45 หรือคะแนนระดับ Pre-1 ขึ้นไปของ Eiken
สำหรับคะแนนสอบอื่นๆกรุณาสอบถามเพิ่มเติม

การรับสมัครรอบที่4 เดือนกันยายน 2019
กำหนดการณ์ส่งใบสมัคร : วันที่ 3 เมษายน 2019 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2019
ประกาศผลการสอบ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2019
กำหนดการณ์การลงทะเบียน : ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2019 (รอบแรก) และ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2019 (รอบสอง)

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 11, 2019

โฮมเพจ

มหาวิทยาลัย https://www.tiu.ac.jp/etrack/
คณะ https://www.tiu.ac.jp/etrack/

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา