TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > TIU E-Track

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะTIU E-TrackหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

TIU E-Track

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 169-0075
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม ทะคะดะโนะบะบะ เขตชินจูกุ จังหวัดโตเกียว 4-23-23
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม สำนักงานโปรโมท E-Track
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3362-9644
หมายเลขแฟกซ์ 03-3362-9643
ลักษณะเด่นของคณะวิชา ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 350คน (ประจำปี 2018)
ค่าสมัคร เยน 5,450 (ประจำปี 2018)
ค่าแรกเข้า เยน 250,000 (ประจำปี 2018)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 850,000 (ประจำปี 2018)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 300,000 (ประจำปี 2018)
หมายเหตุ •ค่าสมาชิกงานเลี้ยงรุ่น 40,000 เยน

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านทางออนไลน์ (เข้าเว็บไซต์ E-track Admission ของมหาวิทยาลัย หรือคลิกปุ่มสมัครผ่าน Web ในเว็บไซต์นี้)
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร พฤษภาคมปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อสอบเก่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 30, 2017
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 14, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 4, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ สิงหาคม 18, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) กันยายน 8, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกจากผลสอบ TOEFL แล้ว ยังสามารถใช้ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป / IELTS 5.5 ขึ้นไป / PTE Academic 45 / EIKEN ระดับ 1 ขึ้นไป
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 22, 2017
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 6, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 27, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 10, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) ธันวาคม 1, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกจากผลสอบ TOEFL แล้ว ยังสามารถใช้ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป / IELTS 5.5 ขึ้นไป / PTE Academic 45 / EIKEN ระดับ 1 ขึ้นไป
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 17, 2017
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 1, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 22, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 5, 2018(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มกราคม 26, 2018(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกจากผลสอบ TOEFL แล้ว ยังสามารถใช้ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป / IELTS 5.5 ขึ้นไป / PTE Academic 45 / EIKEN ระดับ 1 ขึ้นไป

เข้าเรียนเดือนเมษายน 2018
ระยะเวลาการสมัคร : วันที่ 12 - 26 มกราคม 2018
ประกาศผล : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
หมดเขตการรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม 2018 (รอบแรก) , วันที่ 23 มีนาคม 2018 (รอบสอง)
การสมัครเข้าเรียนในช่วเดือนเมษายน เปิดรับเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2018 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 17, 2017
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 1, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 22, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 5, 2018(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มกราคม 26, 2018(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกจากผลสอบ TOEFL แล้ว ยังสามารถใช้ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป / IELTS 5.5 ขึ้นไป / PTE Academic 45 / EIKEN ระดับ 1 ขึ้นไป
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2018 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 12, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 26, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 16, 2018
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 2, 2018(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 23, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกจากผลสอบ TOEFL แล้ว ยังสามารถใช้ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป / IELTS 5.5 ขึ้นไป / PTE Academic 45 / EIKEN ระดับ 1 ขึ้นไป
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2018 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร ภาคเรียนที่3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 23, 2018
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 9, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 30, 2018
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ เมษายน 13, 2018(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) พฤษภาคม 7, 2018(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 61คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ นอกจากผลสอบ TOEFL แล้ว ยังสามารถใช้ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป / IELTS 5.5 ขึ้นไป / PTE Academic 45 / EIKEN ระดับ 1 ขึ้นไป

เข้าเรียนเดือนเมษายน 2018
ระยะเวลาการสมัคร : วันที่ 12 - 26 มกราคม 2018
ประกาศผล : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
หมดเขตการรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม 2018 (รอบแรก) , วันที่ 23 มีนาคม 2018 (รอบสอง)
การสมัครเข้าเรียนในช่วเดือนเมษายน เปิดรับเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

วันที่อัพเดตล่าสุด: มีนาคม 29, 2018

โฮมเพจ

มหาวิทยาลัย https://www.tiu.ac.jp/etrack/
คณะ https://www.tiu.ac.jp/etrack/

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

How did you learn Japanese language?