ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Contemporary Cultures | Surugadai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Contemporary Cultures | Surugadai University | ข...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Contemporary Cultures

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยSurugadai University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นSurugadai University คณะLawหรือคณะEconomics and ManagementหรือคณะMedia and Information ResourcesหรือคณะContemporary CulturesหรือคณะPsychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับSurugadai University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

駿河台大学 | Surugadai University

ติดต่อสอบถาม

Contemporary Cultures

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Learning about the dynamism of contemporary cultures with a focus on tomorrow

The modern civilizations of the 19th and 20th centuries have formed our contemporary culture. During this time the world has witnessed dramatic developments in transport, industry and information technology, as well as growing regional cultural exchange around the globe. We are now in an era where multicultural perspectives have given way to mutual understanding, which has led to increases in travel and tourism, richer experiences and global sports and other events that foster cultural exchange. In the Faculty of Contemporary Cultural Studies students learn about the dynamism of contemporary cultures, studying towards the future in the fields of ‘Comparative Culture’, ‘Tourism and Hospitality’, ‘Sports Culture’ and ‘Sports Career’.

Thinking about the purpose of life in modern times.

What does it mean to live a genuine life? What is it that people live for? What do we have to do in order to live a better life? We are standing at the threshold of becoming a global society that no longer experiences high-speed growth and this is already demanding a large shift in our sense of values. The Faculty of Contemporary Culture is a forward-thinking faculty that makes students think about propositions that can no longer be avoided, that in the past we didn’t have time to think about and that seemed self explanatory.

Living with diversity

The development of infrastructure, communication and publication in modern times has led to higher exposure of, and increased exchange between cultures. This has however, simultaneously led to the issue of how to protect and preserve the richness of our diverse cultures. In addition, the infiltration of sports into our daily lives means we also have to now deal with overcoming both physical and psychological issues. The Faculty of Contemporary Cultural Studies is made up of 4 courses that explore these problems and issues.

Students study in small teacher-centered seminar-type classes, as well as large lecture classes.

Students study in small teacher-centered seminar-type classes, as well as large lecture classes.

Students in the Sports Culture Program will take part in practical hands-on classes using a variety of actual training equipment. Students also have free access to state-of-the art training machines.

Students in the Sports Culture Program will take part in practical hands-on classes using a variety of actual training equipment. Students also have free access to state-of-the art training machines.

In the 4th year students write a graduation thesis that is a compilation of 4 years of research and student life.

In the 4th year students write a graduation thesis that is a compilation of 4 years of research and student life.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2015
จีน19
เวียดนาม4
เนปาล1
เกาหลี1
ไทย1
International Communication Course
Using familiar subjects to understand your own culture and that of others.

In this course students will learn about culture from a variety of perspectives, nurturing an international mindset with which to view the world around them. While acquiring language-focused communication skills, students will also aim to further deepen their mutual understanding of cultures from different regions and countries around the globe. Students will use familiar subject material to learn more about both their own culture and the culture of others.

Tourism and Hospitality Course
Learn about the hospitality level demanded at various tourist destinations and put it to practical use

The Tourism and Hospitality Program cultivates people aiming to go in one of two main directions. People wanting to work directly in tourism as tour conductors or hotel staff etc, and people wanting to create tourism destinations and revitalize local communities by becoming civil servants, volunteers or working for an NPO.

Sports Culture Course
This course is heavily focused on sports and aims to cultivate people who can contribute to the future of sports development.

Students will study the cultural aspects of sports, learning about its significance and the various ways in which it is enjoyed by different cultures, researching it in its multifaceted entirety and not just sports as a means of exercise and competition. This course aims to foster educators and instructors capable of contributing to the development of sport as an integral part of our culture.

Career in Sports Course
Fostering leaders in the field of sports.

In this course students will become well educated in the field of sports, learning from a broad range of academic disciplines covering the humanities and social sciences. Through participation in sports programs aimed at nurturing strong team building and management skills, this course aims to foster individuals capable of using these leadership skills in a broad range of social settings.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา