Nursing  | Kameda University of Health Sciences | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Nursing  | Kameda University of Health Sciences | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Nursing 

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKameda University of Health Sciences,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย ชิบะ  / เอกชน

亀田医療大学 | Kameda University of Health Sciences

  • Nursing 

Nursing 

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 296-0001
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 462 Yokosuka, Kamogawa-shi, Chiba
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Academic Affairs Office
หมายเลขโทรศัพท์ 04-7099-1211
หมายเลขแฟกซ์ 04-7099-1327
ค่าสมัคร เยน 30,000 (ประจำปี 2022)
ค่าแรกเข้า เยน 300,000 (ประจำปี 2022)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,000,000 (ประจำปี 2022)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 500,000 (ประจำปี 2022)
สาขาวิชา Nursing
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร ต้องติดต่อสอบถาม
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Comprehensive selection 1st
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 1, 2021
วันปิดรับสมัคร กันยายน 10, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กันยายน 18, 2021
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 1, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 5, 2021(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 14, 2021(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Comprehensive selection 2nd
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2021
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 3, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 11, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 17, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 23, 2021(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 14, 2022(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Selection with recommendation of designated schools
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 5, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 12, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 20, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 1, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 7, 2021(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 14, 2022(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร ต้องติดต่อสอบถาม
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Selection with recommendation (public recommendation)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 5, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 12, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 20, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 1, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 7, 2021(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 14, 2022(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance examination for working adults
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 5, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 12, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 20, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 1, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 7, 2021(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 14, 2022(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร General selection 1st
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 4, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 19, 2022 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 5, 2022
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 10, 2022
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 16, 2022(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 14, 2022(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร ต้องติดต่อสอบถาม
ประเภทของการสมัคร General selection 2nd
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 21, 2022
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 28, 2022 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 5, 2022
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 11, 2022
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 18, 2022

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 18, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา